PENTOLA ACCIAIO

PENTOLA ACCIAIO

COD: UTDC11-001  MISURA: DM28xH10

COD: UTDC11-002  MISURA: DM28xH16

COD: UTDC11-003  MISURA: DM28xH27

COD: UTDC11-004  MISURA: DM30xH28

COD: UTDC11-005  MISURA: DM32xH29

COD: UTDC11-006  MISURA: DM33xH20

COD: UTDC11-007  MISURA: DM34xH12

COD: UTDC11-008  MISURA: DM34xH33

COD: UTDC11-009  MISURA: DM35xH20

COD: UTDC11-010  MISURA: DM36xH12

COD: UTDC11-011  MISURA: DM36xH14

COD: UTDC11-012  MISURA: DM37xH37

COD: UTDC11-013  MISURA: DM40xH15

COD: UTDC11-014  MISURA: DM40xH25

COD: UTDC11-015  MISURA: DM45xH18

COD: UTDC11-016  MISURA: DM45xH28

COD: UTDC11-017  MISURA: DM47xH16

COD: UTDC11-018  MISURA: DM50xH20